Evento terminado

Entradas para CCCB-Som adults? Conferència de Pedro Olalla

CCCB-Som adults? Conferència de Pedro Olalla

Información adicional

CCCB-Som adults? Conferència de Pedro Olalla

Información del evento

CCCB-Som adults? Conferència de Pedro Olalla

El ciutadà ha deixat de ser el subjecte polític central de les nostres democràcies. Partint d’aquesta premissa, l’hel·lenista Pedro Olalla reflexionarà sobre què vol dir assolir la maduresa política avui i què és una societat madura políticament. És realment la política una prerrogativa de l’edat adulta? Quin paper hauria de tenir l’educació en la formació de ciutadans?

Teòricament, un dels llindars que marca a la nostra societat el pas a l’edat adulta és l’assumpció de responsabilitats cíviques i la participació en la vida pública. Sobre el paper, ser adult equival, en bona mesura, a ser ciutadà. Però si, com Pedro Olalla afirma, «les nostres deficients democràcies no volen veritables ciutadans», és de debò la política una prerrogativa de l’edat adulta? Són «maduresa» i «política» conceptes plens de sentit a la nostra societat actual? Per ventura la nostra maduresa ens porta a convertir-nos realment en ciutadans democràtics? Sota l’ambivalent títol «La maduresa política», Olalla ens proposa una reflexió no només sobre el desitjable estat en què la política arriba a la seva maduresa, sinó també sobre l’estat —més desitjable i necessari encara— en què la nostra maduresa arriba a la política.

Cicle Som adults?

Fins no fa gaire, fer-se adult significava incorporar-se plenament al món. L’adult encarnava la promesa d’una existència autèntica, de l’emancipació i la capacitat de pensar i actuar per un mateix. Ara, sembla haver-se convertit per a molts en un moment permanentment en fuga, retardat i buidat de sentit. El procés de construir la pròpia identitat i assolir un cert grau d’independència –també econòmica– s’ha tornat més llarg, inestable i inabastable que mai. Al mateix temps, les institucions i els rituals que abans marcaven l’entrada irreversible en la vida adulta, com ara el matrimoni, l’educació, la família o la feina, estan sent radicalment redefinits. Quines són les conseqüències d’aquest col·lapse de la figura tradicional de l’adult? Com condiciona la nostra relació amb les altres edats de la vida, especialment els infants i els adolescents? Si l’escola és en gran mesura responsable del trànsit cap a la vida adulta, com afecten aquests canvis socials la funció d’educar? Quines altres maneres de ser adult podem construir avui i quin hauria de ser el paper de l’escola en aquest procés? 

Amb aquest cicle, el CCCB inicia una reflexió permanent sobre el significat i el paper de l’educació a la nostra societat, entesa, amb Hannah Arendt, com aquell moment en què decidim si estimem prou el món per assumir-ne la responsabilitat. 

dilluns 9 d'abril   Conferència de Josep M. Esquirol. La generositat de l’educació

dimarts 17 d'abril  Conferència de Judith Butler. 

dimecres 2 de maig   Conferència de Pedro Olalla. La maduresa política

dilluns 7 de maig  Conferència de Daniel Pennac. L’escola de la vida

dilluns 14 de maig     Conferència de Lynn Segal

Informació pràctica:

Preu: 3€  / Gratuït per a Amics del CCCB, aturats, carnet Docent (educació obligatòria) i jubilats amb Targeta Rosa (cal passar per taquilles del CCCB a recollir l'entrada corresponent. Disponibles sempre que hi hagi entrades a la venda)

Hi ha servei de traducció simultània

También podría interesarte...