Event finished

Tickets for El CDIAP (Atenció a la prematuritat)

El CDIAP (Atenció a la prematuritat)

Additional info

El CDIAP (Atenció a la prematuritat)

  • 15 jun 2018
  • Escola Industrial - Aula S7 Edifici 25, Barcelona show map
Event information

 

IMPARTEIX: 

CARLES CELIS

Psicòleg clínic i Cap de Servei del Cdiap-Aspronis (La Selva i Maresme nord). Vicepresident de la Uccap.

Parlarem a fons del rol del CDIAP i contestarà a totes les preguntes i dubtes que us sorgeixin.

 

QUÈ DIUEN ELS EXPERTS?

 

Segons Concepccion Gómez Esteban; Fundadora de la 1a. Associació de prematurs d’Espanya APREM, Sociòloga i professora titular de la Universitat Complutense de Madrid i actualment també membre de la Comisión de la Infancia y Adolescencia con Discapacidad de la Comunidad de Madrid

La AT, actividad de prevención secundaria a desarrollar desde que nace un bebé con riesgo y el apoyo que prestan sus profesionales, es fundamental para proporcionar estimulación y superar el desfase madurativo frecuente en los niños prematuros, para supervisar la posible aparición de situaciones de riesgo social, prevenir trastornos, limitaciones funcionales y/o discapacidades y reducir la severidad de estas; actuaciones todas orientadas a fomentar la autonomía y paliar la posibilidad de dependencia futura en esta población, con su alto coste económico familiar y social y para la calidad de vida del niño y su entorno.”

 

A Catalunya l’accés universal al CDIAP està consolidat de fa temps. Ara bé, Perquè no totes les famílies de prematurs amb risc biològic no hi accedeixen? Com i en quin sentit cal que informem a les famílies per a poder derivar o no un nen prematur a un CDIAP? Depèn dels trastorns o afeccions ja adquirides o també s’aconsella que hi accedeixin prematurs sense seqüeles aparents? Es cert que les seqüeles en la prematuritat poden sorgir més enllà de l'arribada a casa?

Com empoderem als pares i com treballem plegats per unificar els criteris per accedir a un centre d’atenció precoç i que cap nen així quedi desatès d’aquesta possible morbilitat de la prematuritat?

 

PROTOCOLS I NORMATIVA EXISTENT A CATALUNYA

 

PROTOCOL DE PREVENCIÓ I ATENCIÓ A LA PREMATURITAT de l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya ens diu en referència al seguiment de la prematuritat diu el següent: (Enllaç)

Establex quins són els organismes i ens que realitzen o poden realitzar el seguiment i dona suggeriments de com implementar aquest seguiment.

DECRET 261/2003, de 21 d'octubre, pel qual es regulen els serveis d'atenció precoç (Departament de Benestar Social i Família)(Enllaç):

La Llei del Parlament de Catalunya 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, dins el capítol 1, del títol V, sobre mesures destinades a infants i adolescents, dóna un gir substancial i avança en la definició naturalesa i abast dels serveis d'atenció precoç, de manera que es conformen com a serveis que tenen caràcter universal i gratuït per als infants fins els sis anys i llurs famílies i, per tant, un dret subjectiu al seu accés, en les condicions i d'acord amb el procediment que reglamentariament s'estableixi, dins un sistema de prestacions familiars que supera l'àmbit de la Llei 17/1994, de 16 de novembre, en matèria d'assistència i serveis socials.

Aquest Decret, per tant, ve a donar compliment a la previsió legal i efectua el corresponent desplegament reglamentari, i regula a la seva part dispositiva el caràcter universal dels serveis, la naturalesa i dret d'accés als serveis, el contingut, les persones que hi tenen dret, entre d’altres.

DECRET 45/2014, d'1 d'abril, de modificació del Decret 261/2003, de 21 d'octubre, pel qual es regulen els serveis d'atenció precoç. (Departament de Benestar Social i Família) (Enllaç)

Modifica article 4 , 5 , annex Apartats a) i b) del DECRET 261/2003, de 21 d'octubre, pel qual es regulen els serveis d'atenció precoç.

 

 

Could be of your interest...