Event finished

Tickets for CHUTY vs WALLS - BATALLA DE GALLOS (EXHIBICIÓN)

CHUTY vs WALLS - BATALLA DE GALLOS (EXHIBICIÓN)

Additional info

CHUTY vs WALLS - BATALLA DE GALLOS (EXHIBICIÓN)

  • 31 aug 2019
  • Sala Multifuncional de Ciutadella, Ciutadella de Menorca show map
Event information

Sobre els menors de 16 anys

"Queda prohibida l’entrada i la permanència de menors de setze anys en activitats recreatives musicals, com ara sales de festa, sales de ball, discoteques, cafès concert i similars. Excepcionalment i fins a les 2:00 hores, es permetrà l’entrada i la permanència de menors d’edat d’entre catorze i setze anys sempre que vagin acompanyats de persones adultes autoritzades pels pares o tutors que vetllin per la seva integritat física i moral.

“Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears”


A la mateixa entrada del recinte del concert i als llocs de venda anticipada física d'entrades hi haurà a disposició dels interessats un document que hauran d'emplenar  i signar abans d'entrar al concert.

Recordeu que han d'anar acompanyats. No poden entrar ni estar sols al recinte.

Sobre los menores de 16 años

Queda prohibida la entrada y la permanencia de menores de dieciséis años en actividades recreativas musicales, como por ejemplo salas de fiesta, salas de baile, discotecas, cafés concierto i similares. Excepcionalmente y hasta las 02:00 horas, se permitirá la entrada y la permanencia de menores de edad de entre catorce y dieciséis años siempre que vayan acompañados de personas adultas autorizadas por los padres o tutores que velen por su integridad física y moral.

“Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears”

En la misma entrada del recinto del concierto y en los sitios de venta anticipada física de entradas habrá a disposición de los interesados un documento que tendran que rellenar y firmar antes de entra al concierto.

Recuerden que tienen que ir acompañados. No podran entrar ni estar solos en el recinto.

Could be of your interest...