Event finished

Tickets for ENVÀ, One Hit Wonder & Molimo - Festival Deltebre Dansa

ENVÀ, One Hit Wonder & Molimo - Festival Deltebre Dansa

Additional info

ENVÀ, One Hit Wonder & Molimo - Festival Deltebre Dansa

 • 20 jul 2018
 • Carpa Deltebre Dansa, Deltebre show map
Event information

ENVÀ, One Hit Wonder & Molimo - Festival Deltebre Dansa

L'esdeveniment ENVÀ, One Hit Wonder & Molimo - Festival Deltebre Dansa serà a Deltebre, Tarragona, el pròxim 20 de juliol de 2018. El Festival es celebrarà a la Carpa Deltebre Dansa del Parc del Riu de Deltebre a les 22h30.

 

ENVÀ, Amer i Àfrica circ cia

CA. Més informació sobre l’espectacle 

ES. Más información sobre el espectáculo 

EN. More information about the performance 

One Hit Wonder, Carla Segovia i Guillermo Aguilar

CA. Més informació sobre l’espectacle 

ES. Más información sobre el espectáculo 

EN. More information about the performance 

Molimo, Sita Ostheimer Company

CA. Més informació sobre l’espectacle 

ES. Más información sobre el espectáculo 

EN. More information about the performance 

 

 

Festival Deltebre Dansa 2018

CA. El Festival Deltebre Dansa és un esdeveniment internacional dedicat a la dansa i el circ contemporanis. 15 dies d’intensa activitat amb més de 40 espectacles d’artistes nacionals i internacionals. Del 16 al 29 de juliol del 2018 a Deltebre!

ES. El Festival Deltebre Dansa es un evento internacional dedicado a la danza y el circo contemporáneos. 15 días de intensa actividad con más de 40 espectáculos de artistas nacionales e internacionales. ¡Del 16 al 29 de julio del 2018 en Deltebre!

EN. Festival Deltebre Dansa is an international event devoted to contemporary dance and circus. 15 days of intense activity with more than 40 performances by national and international artists. From 16th to 29th July 2018 in Deltebre!

 

CA. CONDICIONS GENERALS

 • L’obertura de portes de la Carpa Deltebre Dansa té lloc 30 minuts abans de l’inici dels espectacles. Un cop es tanquen portes, ja no es permet l’entrada.
 • L’organització no es fa responsable dels possibles canvis de programació. 
 • No s’admetran canvis ni devolucions de les entrades.
 • Reservat el dret d’admissió.
 • L’organització no garanteix en cap cas l’autenticitat de l’entrada si no ha estat adquirida en canals oficials, ja que podria haver estat falsificada, fotocopiada o danyada. Qualsevol entrada danyada o sospitosa de falsificació, donarà autoritat a l’organització per privar l’accés al portador de l’entrada.
 • El portador de l’entrada accepta aparèixer en imatges i vídeos realitzats dins dels recintes del Festival Deltebre Dansa per a la seva posterior difusió informativa i promocional de l’esdeveniment i n’autoritza el seu ús a l’organització.
 • Queden reservats tots els drets d’imatge i propietat intel·lectual. Queda prohibit qualsevol tipus de filmació dins de la Carpa Deltebre Dansa, excepte per autorització expressa de l’organització.

ES. CONDICIONES GENERALES

 • La apertura de puertas de la Carpa Deltebre Dansa es 30 minutos antes del inicio de los espectáculos. Una vez se cierran las puertas, ya no se permite la entrada.
 • La organización no se responsabiliza de los cambios de programación.
 • No se admitirán cambios ni devoluciones de las entradas.
 • Reservado el derecho de admisión.
 • La organización no garantiza en ningún caso la autenticidad de la entrada si no ha sido adquirida en canales oficiales, ya que podría haber sido falsificada, fotocopiada o dañada. Cualquier entrada dañada o sospechosa de falsificación, dará autoridad a la organización de privar el acceso al portador de la entrada.
 • El portador de la entrada acepta aparecer en imágenes y vídeos realizados dentro de los recintos del Festival Deltebre Dansa para su posterior difusión informativa y promocional del evento y autoriza su uso a la organización.
 • Quedan reservados todos los derechos de imagen y propiedad intelectual. Queda prohibido cualquier tipo de filmación dentro de la Carpa Deltebre Dansa,  excepto por autorización expresa de la organización.

EN. GENERAL TERMS AND CONDITIONS

 • Doors open 30 minutes before show time. Once doors close, it will not be possible to access to Carpa Deltebre Dansa.
 • The organisation is not responsible for possible changes in the performances programme.
 • Tickets are neither exchangeable nor refundable.
 • Right of admission is reserved.
 • The organisation does not guarantee in any case the authenticity of the ticket if it has not been bought from authorised channels. Otherwise, it could be a fraud or false ticket. Any damaged ticket or suspected of counterfeit will allow the organisation to refuse your access to the Festival. 
 • The holder of the ticket accepts to appear in images and videos filmed at the venues of the Festival Deltebre Dansa for its later informative and promotional diffusion of the event and authorises the organisation to use this material.
 • All image and intellectual property rights are reserved. It is prohibited any type of filming and photography inside Carpa Deltebre Dansa, unless you have the organisation’s explicit consent.

 

Entrades per ENVÀ, One Hit Wonder & Molimo - Festival Deltebre Dansa a Deltebre, el 20 juliol

Les entrades per l'esdeveniment ENVÀ, One Hit Wonder & Molimo - Festival Deltebre Dansa a la Carpa Deltebre Dansa del Parc del Riu tenen un preu de 5 €. No et quedis sense entrades!