Event finished

Tickets for Les més belles àries de Bach

Les més belles àries de Bach

Additional info

Les més belles àries de Bach

Event information

Dimarts, 23 de juliol, 20:30h

Les més belles àries de Bach

 

Elena Copons, soprano.

The Consort

Justin Taylor,  clavicèmbal i direcció.

 

 

-          Àries de les Cantates Sagrades (BWV 61, 68, 144)J.S.Bach

-          Àries de la Cantata Nupcial BWV 202 J.S.Bach

-          Àries  de la Passió segons Sant Mateu BWV 244 J.S.Bach

-          Sonata per a trio en Sol Major BWV 1027 J.S.Bach

-          Sonata per a clavicèmbal i violí en Mi Major Nº3 BWV 1016 J.S.Bach

-          El Clavecí ben temperat, extractes.  J.S.Bach

Entrada:  25€

Entrada amb descompte:  20€