Tickets for Les més belles àries de Bach

Les més belles àries de Bach

Additional info

Les més belles àries de Bach

Event information

Dimarts, 23 de juliol, 20:30h

Les més belles àries de Bach

 

Elena Copons, soprano.

The Consort

Justin Taylor,  clavicèmbal i direcció.

 

 

-          Àries de les Cantates Sagrades (BWV 61, 68, 144)J.S.Bach

-          Àries de la Cantata Nupcial BWV 202 J.S.Bach

-          Àries  de la Passió segons Sant Mateu BWV 244 J.S.Bach

-          Sonata per a trio en Sol Major BWV 1027 J.S.Bach

-          Sonata per a clavicèmbal i violí en Mi Major Nº3 BWV 1016 J.S.Bach

-          El Clavecí ben temperat, extractes.  J.S.Bach

Entrada:  25€

Entrada amb descompte:  20€

Could be of your interest...