Event finished

Tickets for Hackathiño de Datos Abertos

Hackathiño de Datos Abertos

Additional info

Hackathiño de Datos Abertos

  • From 22 oct to 23 oct
  • A Coruña, A Coruña show map
Event information

O hackatiño é un hackathon pero máis noso ;)

Organizado da man dos colectivos de programadores GPULÁrticos e o GDG Coruña, buscamos abrir os datos das comunidades locais, asociacións, colectivos, pemes, etc. para mostrar as aplicacións de interese social que se poden desenvolver a partir da información aberta.

Un hackathon ou hackatón, é un termo usado para referirse a un encontro de programadores cuxo obxectivo é o desenvolvemento colaborativo de software, aínda que en ocasións pode haber tamén un compoñente de hardware. O termo integra os conceptos de maratón e hacker, aludindo a unha experiencia colectiva que persegue a meta común de desenvolver aplicacións de forma colaborativa nun lapso curto.

A actividade celebrarase en NORMAL. Toda a información ampliada en:

 
 

 

El hackatiño es un hackathon pero más nuestro ;)

Organizado con los colectivos de programadores GPULÁrticos y el GDG Coruña, buscamos abrir los datos de las comunidades locales, asociaciones, colectivos, pymes, etc. para mostrar las aplicaciones de interés social que se pueden desarrollar a partir de la información abierta.

Un hackathon o hackatón, es un término usado para referirse la un encuentro de programadores cuyo objetivo es el desarrollo colaborativo de software, aunque en ocasiones puede haber también un componente de hardware. El término integra los conceptos de maratón y hacker, aludiendo a una experiencia colectiva que persigue la meta común de desarrollar aplicaciones de forma colaborativa en un lapso corto.

La cita se celebra en NORMAL. Toda la información ampliada en: