Event finished

Tickets for Stereorocks: Leon Vynehall + Katza

Stereorocks: Leon Vynehall + Katza

Additional info

Stereorocks: Leon Vynehall + Katza

Event information
Martxoak 29 ostirala. 01:00
Stereorocks
LEON VYNEHALL (DJ-Kicks Tour)
KATZA (Paraleloan)
S: 12 e + banaketa gastuak (Kafe Antzokia, www.kafeantzokia.eus, www.stereorocks.eus, Ticketea). Kopa bat edo 2 kaña barne.
 
 
 
Viernes 29 de marzo. 01:00
Stereorocks
LEON VYNEHALL (DJ-Kicks Tour)
KATZA (Paraleloan)
E: 12 e + gastos de gestión (Kafe Antzokia, www.kafeantzokia.eus, www.stereorocks.eus, Ticketea). Incluye una copa o dos cañas.