Event finished

Tickets for Stereorocks: Marquis Hawkes + Les Alsborregach

Stereorocks: Marquis Hawkes + Les Alsborregach

Additional info

Stereorocks: Marquis Hawkes + Les Alsborregach

Event information
Abenduak 01 ostirala. 02:00
Stereorocks
MARQUIS HAWKES (Houndstooth / Aus Music / UK)
LES ALSBORREGACH (Stereorocks / Random Apocalypse)
S: 10 e (Kafe Antzokia, www.kafeantzokia.eus, Ticketea). Kopa bat edo 2 kaña barne.
 
 
Viernes, 01 de diciembre. 02:00
Stereorocks
MARQUIS HAWKES (Houndstooth / Aus Music / UK)
LES ALSBORREGACH (Stereorocks / Random Apocalypse)
E: 10 e (Kafe Antzokia, www.kafeantzokia.eus, Ticketea). (Copa o 2 cañas incluidas).