Event finished

Tickets for ICC Week 2018 - Instalación ICC Kids - Obradoiro Emojinarium

ICC Week 2018 - Instalación ICC Kids - Obradoiro Emojinarium

Additional info

ICC Week 2018 - Instalación ICC Kids - Obradoiro Emojinarium

  • 05 may 2018
  • Plaza de Eugenio Montes, Ourense show map
Event information

12h00 - 13h00 | "Obradoiro EMOJINARIUM" - María Grande 

 

EMOJINARIUM - Obradoiro para nenos e nenas a partir de 7 anos

Que significan dous puntos e unha paréntese? Un sorriso. Neste divertido taller impartido por María Grande, animadora e motiongrapher apaixonada da ilustración, veremos como expresar emocións co menor nú- mero de trazos posibles. Analizaremos os emojis, a linguaxe universal das ex- presións e crearemos os nosos propios personaxes.
 

 

María Grande - Animadora e motion grapher

Tras graduarse como Técnico Superior en Gráfica Publicitaria en Ourense, a súa cidade natal, cursa a diplomatura de Deseño Dixital no Istituto Europeo di Design (IED) de Madrid. Comeza a traballar nunha produtora audiovisual como animadora, pero meses despois volve á escola como titora en Artes Visuais para máis tarde traballar no departamento Media Lab do IED ata se converter na responsable da imaxe audiovisual da empresa. Sempre combinou o seu traballo con diversos proxectos de deseño como freelance tanto en cartelería, como en imaxe corporativa, deseño de discos, videoclips, etc. A gran protagonista dos seus deseños é a ilustración. Gústalle reducir ao máximo os conceptos para expresar ideas coa mínima cantidade de recursos. O seu es- tilo aposta polos trazos simples, polas cores planas e pola utilización de ferramentas dixitais rudimentarias como o Paint.
 

 

Lugar: Ourense | Plaza Eugenio Montes (Xardíns P. Feijoo)

Could be of your interest...