Event finished

Tickets for La Cabeza del Dragón

La Cabeza del Dragón

Additional info

La Cabeza del Dragón

  • 16 apr 2016
  • Auditorio Municipal Vilagarcía de Arousa, Vilagarcía de Arosa show map
Event information

Compañía: Taller de Teatro Clámide
Coa colaboración da: Escola Municipal de Música Bernardo del Río e a Escola de Danza Nydia
Música orixinal: Jorge Ortal y Javier España
Dirixido por: Julio Cores


Os fillos do rei Mangucián xogan no patio de armas á pelota que cae no torreón onde se atopa preso por orde do rei, un trasgo. Dos tres irmáns, o príncipe de Verdemar é o único que cumpre a palabra que os tres dan ao trasgo: para conseguir a pelota terán que liberarlle do torreón conseguindo a chave que ten a súa nai, a raíña. O rei Mangucián, trala captura do trasgo, obsequia aos seus fillos con agasallos e o agasallo máis valioso, unha espada, concédello a Verdemar. Cando o rei decátase de que o trasgo foi liberado pide que se encontre á persoa que o fixo para que reciba como castigo a morte. Os irmáns do príncipe, que saben o acontecido, piden a Verdemar a espada a cambio do seu silencio, pero como se nega, decide abandonar o castelo porque sabe que os seus irmáns van a delatarlle. Ao saír do castelo, Verdemar decátase de que a filla do rei Micomicón será devorada polo dragón dos bosques para salvar o reino do seu pai. O valente príncipe que agora se fai pasar por bufón coa axuda do seu amigo o trasgo, consegue a espada de diamantes que dará a morte ao dragón.
Compañía: Taller de Teatro Clámide
Coa colaboración da: Escola Municipal de Música Bernardo del Río e a Escola de Danza Nydia
Música orixinal: Jorge Ortal y Javier España
Dirixido por: Julio Cores


Los hijos del rey Mangucián juegan en el patio de armas a la pelota y ésta cae en el torreón donde se encuentra preso por orden del rey un duende. De los tres hermanos el príncipe de Verdemar es el único que cumple la palabra que los tres dan al duende: para conseguir la pelota tendrán que liberarle del torreón consiguiendo la llave que tiene su madre la reina. El rey Mangucián tras la captura del duende obsequia a sus hijos con regalos y el regalo más valioso una espada se lo concede a Verdemar. Cuando el rey se entera de que el duende ha sido liberado pide que se encuentre a la persona que lo hizo para que reciba como castigo la muerte. Los hermanos del príncipe que saben lo ocurrido piden a Verdemar la espada a cambio de su silencio pero como se niega decide abandonar el castillo porque sabe que sus hermanos van a delatarle. Al salir del castillo Verdemar se entera de que la hija del rey Micomicón será devorada por el dragón de los bosques para salvar el reino de su padre. El valiente príncipe que ahora se hace pasar por bufón con la ayuda de su amigo el duende consigue la espada de diamantes que dará la muerte al dragón.