Event finished

Tickets for Polo plan - A.C. y Teatral Trotaconventos (Fórum Metropolita

Polo plan - A.C. y Teatral Trotaconventos (Fórum Metropolita

Additional info

Polo plan - A.C. y Teatral Trotaconventos (Fórum Metropolita

Event information

Entradas para POLO PLAN de Carlos Freire en A Coruña

Data: 14 de xuño de 2019

Horario: 20.30 h (Pídese puntualidade. Unha vez comenzado o espectáculo non se permite o acceso á sala)

Lugar: Fórum Metropolitano (A Coruña)

Entradas: 3,00 € 

(Todos os que accedan ao recinto no que terá lugar o espectáculo deben facelo con entrada)

(Se vostede merca entradas con desconto nos despachos de billetes debe amosar o documento que acredite o desconto no momento de mercar a entrada de do acceso ao teatro)

(Se vostede merca entradas con desconto a través de tfno. ou web, debe amosar o documento que acredite o desconto no momento de acceder ao espazo no que terá lugar o espectáculo)

 

"Polo plan..." pon diante dos espectadores as relacións home-muller, nunha sociedade na que aínda se mantén o predominio do varón, e o abuso que este exerce sobre o xénero feminino. 

A trama tarnén descobre a diferencia que existe entre o papel que algúns homes de prestixio desenvolven na súa familia, ou no medio que os rodea, e o que realmente xogan cando se consideran a salvo de seren postas en evidencia, diante da sociedade na que viven. 

O contrapunto desenválveno na peza outras persoas de menor rango, que tamén desfilarán pola escena: as serventas dunha mansión, unha camareira, un chofer, a conserxe dunha facultade universitaria, unha azafata de consellos de administración, etc. 

Estas persoas, ademáis de desempregar na peza o seu propio papel, coas súas contradiccións, desvelarán as trécolas que inventan os que elas chaman "abusadores", para saíren libres das súas malfeitorías.

ASOCIACIÓN CULTURAL Y TEATRAL TROTACONVENTOS

 

 

 

 

Could be of your interest...