Event finished

Tickets for LLums 3Dstudio

LLums 3Dstudio

Additional info

LLums 3Dstudio

  • 11 mar 2014
  • From €0.00
  • Gremi d'Àrids, Barcelona show map
Event information

Curs d’il∙luminació per 3D Max

 

L’objectiu del curs és adquirir els coneixements bàsics per a poder il∙luminar una escena tant

interior com exterior en 3D Max. Els 2 motors més comuns per al renderitzat son Mental Ray i

VRay, per això s’explicarà com il∙luminar amb cadascún del motors.

 

Continguts:

• L’il∙luminació d’escenes: conceptes generals.

• Configuració de paràmetres d’il∙luminació per a renderització.

• Tipus d’il∙luminació: Natural, Ambiental i Artificial.

• Il∙luminació natural

   o Activació i col∙locació del cel.

   o Il∙luminació natural en Mental Ray.

   o Il∙luminació natural en VRay.

• Il∙luminació ambiental

   o Il∙luminació ambiental en Mental Ray.

   o Il∙luminació ambiental en VRay.

• Il∙luminació artificial

   o Materials de llum

   o Il∙luminació artificial en Mental Ray.

   o Il∙luminació artificial en VRay.

• Exemple d’aplicació de llums en una escena en VRay.

Could be of your interest...