AC Amigos Fervenza da Barosa

Asociación Cultural Amigos da Fervenza da Barosa de Barro.
https://www.facebook.com/acfervenza

Could be of your interest...