AECC Catalunya Contra el Càncer

L’aecc de Barcelona està formada per voluntaris, socis i professionals amb un objectiu comú… lluitar contra el cáncer.
Entre els nostres serveis i programes més significatius destaquen:
- Atenció Psicosocial al malalt de càncer i la seva família.
- Programes de Prevenció i campanyes per a promoure la salut.
- Foment de la investigació oncològica.
- Movilització social i de Recursos mitjançant actes de difusió del missatge de l'Associació i captació de recursos per garantir la continuitat de programes i serveis.
- Programes de voluntariat.

Could be of your interest...