Direcció General d'Alimentació Qualitat i Indústries Agroalimentàries. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya

Direcció general de la Generalitat de Catalunya que planifica, coordina i executa les actuacions en matèria d'alimentació, qualitat agroalimentària i indústries agroalimentàries.

Could be of your interest...