Sincrotró ALBA - CELLS

ALBA és l’única font de llum de sincrotró que existeix a Espanya. Es tracta d’un complex d’acceleradors d’electrons per produir llum sincrotró, que permet visualitzar i analitzar la matèria i les seves propietats a nivell atòmic i molecular.

ALBA es la única fuente de luz sincrotrón que existe en España. Se trata de un complejo de aceleradores de electrones para producir luz sincrotrón, que permite visualizar y analizar la materia y sus propiedades a nivel atómico y molecular.

Could be of your interest...