Ajuntament de Barcelona - Barcelona Activa

Organització executora de les polítiques de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona. La seva missió consisteix en ser l'organització de referència al servei de les polítiques de suport a l'empresa, a la creació d'ocupació i a la projecció internacional de Barcelona com un entorn excel•lent per a l'activitat econòmica i el progrés social.

Could be of your interest...