Bloc d'Estudiants Agermanats

La primera organització en aparèixer a la Universitat de València fou el Bloc d’Estudiants Agermanats (BEA), una organització d’estudiants valenciana, amb un funcionament democràtic i amb un caràcter d’esquerres i nacionalista, sense vinculació de dependència amb cap organització (partit polític, sindicat, ONG,…)

Could be of your interest...