Centre d'Arts Escèniques de Terrassa

El CAET-Centre d'arts escèniques de Terrassa és un centre públic d'àmbit autonòmic d'impuls de les arts escèniques.

Could be of your interest...