Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana

El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana (CJCV) és l’entitat que aglutina i representa l’associacionisme juvenil valencià. Una plataforma democràtica de representació i participació juvenil independent de l’administració. És el teu espai de participació, és la clau per a cercar una eixida als reptes que ens planteja el món d’avui.

También podría interesarte...