Consell d'Estudiants

El Consell d’Estudiants d’Enginyeria de la Universitat Autònoma de Barcelona és l’òrgan de participació, coordinació i decisió dels estudiants de l’Escola d’Enginyeria, i alhora és l’òrgan interlocutor dels estudiants amb les institucions de la UAB. L’objectiu essencial del Consell d’Estudiants és vetllar pels drets i interessos dels estudiants, dirigir les seves propostes i demandes dins els òrgans universitaris competents, i promoure i facilitar que aquests estudiants rebin una formació acadèmica i humana de qualitat.

Could be of your interest...