Fugim de les fronteres

Associació que proporciona recolzament emocional a persones i col·lectius que ho necessiten. L'acció humanitària es duu a terme a través de l'art (teatre, dansa, música...).

Asociación que proporciona apoyo emocional a personas y colectivos que lo necesitan. La acción humanitaria se lleva a cabo a través del arte (teatro, danza, música...).

También podría interesarte...