Fundació Iluro

Una fundació recent, amb una clara vocació social i cultural, i històricament arrelada a la ciutat de Mataró. Constituïda al 2013 sota un Patronat format per diverses entitats culturals de la ciutat, té el repte de mantenir els valors fundacionals i l’esperit de servei a la ciutat. Complir l’encàrrec de vetllar pel patrimoni heretat, fer-lo sostenible i accessible a tothom.

Could be of your interest...