Institut d'innovació empresarial

L’IDI és un ens instrumental de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria del Govern Balear.

L’IDI com Agència de Desenvolupament Regional (ADR) té com a objectiu impulsar el desenvolupament de l'activitat econòmica i empresarial a les Illes Balears.

Could be of your interest...