Ateneu d'Història i Art

Entitat sense ànim de lucre que promociona l'estudi i interpretació de la música antiga.
CIF: G54571658

Could be of your interest...