Pallapupas

Pallapupas millora l’estat emocional de les persones malaltes, generant un canvi positiu mitjançant l’humor i el teatre, per superar i créixer en l’adversitat. L’humor ens permet relativitzar-la i rebaixar la seva càrrega de dramatisme.Estem convençuts, perquè ho veiem cada dia als hospitals, que riure omple de vida.

Could be of your interest...