PowerHouse Hub

PowerHouse Hub és un equip centrat en la gestió de la innovació en cultura, creació i territori. Ideem, planifiquem, gestionem, produïm i comuniquem projectes que generin un capital social i cultural positiu i sostenible