Quid

Un projecte per millorar la comunicació i la imatge de l’empresa. Un espai de trobada on iniciar i consolidar vincles de confiança entre l’empresa i la cultura

Could be of your interest...