Concello de Pontevedra - TEK-FEST

AS TECNOLOXÍAS QUE ESTÁN A CAMBIAR O MUNDO
TEK–FEST é un encontro internacional sobre tecnoloxías emerxentes (tech trends) que se desenvolverá na cidade de Pontevedra entre o 27 de setembro e o 1 de outubro de 2016.

Conta con diferentes actividades que se realizarán progresivamante: workshops, conferencias, instalacións e performances.

SEDE: CASA DA LUZ. Pz. da Verdura, s/n. 36005. Pontevedra.

Could be of your interest...