Vada Retro Teatre

Vada Retro Teatre és una associació sense ànim de lucre que aposta pel teatre català de nova creació, fomentant així la dramatúrgia novell i la posada en escena d'aquestes obres. És fa una aposta per la qualitat, el treball en equip, l'ànim de superació i l'exportació de les obres més enllà de la ciutat.

Could be of your interest...