Evento terminado

Entradas para Pop-Up Valentine's Restaurant: RMS Titanic

Pop-Up Valentine's Restaurant: RMS Titanic

Información adicional

Pop-Up Valentine's Restaurant: RMS Titanic

Información del evento

Pop-Up Valentine's Restaurant: RMS Titanic

Pop-Up Valentine's Restaurant:

RMS Titanic Kitchen

CAT/ENG

Ha d'haver estat emocionant assegurar -se el bitllet a bord del vaixell White Star Line RMS Titanic. Tant si es trobaven entre l'elit del món gaudint de la seva opulència, o un emigrant viatjant a Amèrica a la recerca d'una vida millor, él 10 d'abril de 1912 hauria marcat un dia especial per a tots a bord.

La vida a bord ha estat ben documentada, i el seu estel · lar menjar, la beguda, el servei i la música clàssica representen un estàndard perquè qualsevol restaurant, naval o d'una altra manera, faria bé en replicar. , Aquest Sant Valentí ,un equip d'experts, joves internacionals tenen la intenció de fer exactament això amb el Titanic Pop-Up. Que tindrá lloc durant dos dies en un entret secret amb encant al Raval, un menú a base de receptes reals de la travessa s'oferirà, en la més romàntica de les dates.

Capità del viatge és xef David Elfstrand. Originari de Suècia, va aprendre el seu ofici en restaurants amb estrelles Michelin a Suècia (Fjäderholmarnas Krog) i Anglaterra (The Seaside Restaurant), aprenent al costat de cuiners com Gert Klotzke, Rick Stein, Lovell Clinton i molt més. En l'actualitat treballa al mundialment famós Bar Mut ,al districte de l'Eixample de Barcelona. Primer Oficial és Barbara Roura, que es va formar a Hoffman i va apendre les cordes aTrader Vic's, a San Francisco abans d'esdevenir un maître d'en els seus propis events.

Portant la seva experiència en el món del pop-up de la restauració és el primer oficial Daisy Terry, qui va fundar el seu propi equip a Londres fent sopars ocasionals simplement anomenat '86 'després de guanyar els seus galons a Moro i Lily Vanilli, parades essencials per a sibarites a la capital anglesa.

La ubicació, un lloc ampli i acollidor al centre, seguirá anónima fins uns dies abans, quan els que hagin comprat el seu bitllet per a aquest esdeveniment tan especial seràn informats dels detalls. El menú serà una sorpresa fins l'esdeveniment, però pot ser adaptat per necessitats dietètiques especials. Educadament, demanem als clients de vestir-se adecuadament elegants per a l'ocasió, i se'ls recorda que al 1912 no hi havia telèfons mòbils o càmeres digitals. No obstant, un fotògraf oficial serà a bord per immortalitzar aquesta ocasió única.

Les entrades només es poden comprar en línia, i per 33 euros, són una reducció considerable en el cost original del viatge transatlàntic.

La tripulació pot garantir la seguretat de tots a bord.

---

It must have been thrilling to secure your ticket on board the White Star Line vessel the RMS Titanic. Whether you were amongst the world's elite enjoying its opulence, or an emigrant travelling to America in search of a better life, 10 April 1912 would have marked a special day for all on board.

Life on board has been well documented, and its stellar food, drink, service and music represent a classic standard to which any restaurant, seaborne or otherwise, would do well to replicate. This Valentine's, a crew of international young experts intend to do exactly that with the Pop-Up Titanic. Taking place over two days at a charming secret location in the Raval, a set menu based on actual recipes from the voyage will be offered on this most romantic of dates.

Captain of the voyage is chef David Elfstrand. Originally from Sweden, he learnt his trade at Michelin-starred restaurants in Sweden (Fjäderholmarnas Krog) and England (The Seaside Restaurant), evolving alongside chefs like Gert Klötzke, Rick Stein, Clinton Lovell and more. After more then 15 years of experience, he is now working at the world-famous Bar Mut in Barcelona's Eixample district. Chief Mate is Barbara Roura, who trained at Hoffman and learnt the ropes at Trader Vic's in San Francisco before becoming a maître d' at her own bespoke events. Bringing her expertise in the world of pop-up hospitality is First Officer Daisy Terry, who founded the London-based occasional dining team simply named '86' after earning her stripes at Moro and Lily Vanilli, essential stops for foodies in the English capital.

The location, an ample yet cosy venue in the centre, will remain unannounced until a few days before, when those who have bought their ticket to this very special event will be informed of the specifics. The menu will be a surprise until the event, but can be adapted for any special dietary requirements. Guests are politely requested to dress with the type of elegance fitting for such an occasion, and are reminded that there were no mobile phones or digital cameras in 1912. However, an official photographer will be on board to immortalise this unique occasion. 

Tickets can only be purchased online, and at 33 euros, are a considerable reduction on the original cost of the trans-Atlantic trip.

The crew can guarantee the safety of all onboard.

También podría interesarte...